Deel dit bericht!

Aftrap Iedereen Kan Sporten Limburg

Vrijdag 16 oktober van 13.30 – 14.30 uur vindt middels een live-stream de aftrap van Iedereen Kan Sporten Limburg plaats.

Dit nieuwe provinciale Sporttakplatform wordt de koepelorganisatie voor gemeenten, sportaanbieders, regionale samenwerkingsverbanden en alle overige belanghebbenden op het gebied van aangepast sporten in Limburg.

Iedereen Kan Sporten Limburg zal samen met de Iedereen Kan Sporten regio’s de mogelijkheden verruimen tot sport en bewegen voor mensen met een beperking. Zo maken wordt het sport- en beweegaanbod in de hele provincie samen inzichtelijk zodat de doelgroep en aanbieders elkaar weten te vinden. Ook wordt er verdeeld over de provincie 3 sportloketten op gezet voor kinderen en jongeren met een beperking. Vanuit deze sportloketten ontvangen kinderen en jongeren, samen met ouders, de juiste advisering, verwijzing en begeleiding naar passend aanbod. Daarnaast is er in Beek een Trainingscentrum Aangepast Sporten waar ruimte is voor talentherkenning en ontwikkeling. Ook zoeken we de aansluiting met het sociaal domein en pakken we uitdagingen aan met betrekking tot vervoer, toegankelijkheid van accommodaties en de beschikbaarheid van de juiste sporthulpmiddelen.